Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

WWW.NoviLiving.nl ("NOVI LIVING") respecteert uw privacy. Wij houden ons volledig aan de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Nederlandse Telecommunicatiewet. In dit Privacybeleid kunt u lezen wat voor soort persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan, beschermen en gebruiken. Verder kunt u lezen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken en met wie uw gegevens worden gedeeld.

Waarop is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is van toepassing op uw gebruik van de "Website" www.Novi Living.nl en alle producten en diensten die wij u aanbieden via onze Websites.

 

Persoonlijke gegevens

In dit Privacybeleid betekent uw "persoonsgegevens" informatie of stukjes informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Novi Living verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Registratie op onze website
- Plaatsing van een bestelling op onze website
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het invullen van formulieren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Novi Living analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Novi Living verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Novi Living.nl verkoopt, verhandelt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden.
Novi Living zal deze alleen uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners. 

Om onze diensten te kunnen leveren, zijn er gegevens die we zullen moeten delen met externe dienstverleners. Voor betalingen via onze websites maken we gebruik van diensten van derden, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties. Deze derden zijn contractueel verplicht deze gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de betaling.

Geaggregeerde (niet-persoonlijke) gegevens. We kunnen generieke geaggregeerde gegevens delen met onze zakenpartners, vertrouwde filialen en adverteerders. In dat geval worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Novi Living bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zodra een verzoek tot verwijdering van de account wordt ingediend, zal Novi Living binnen een jaar alle gegevens verwijderen uit hun systeem en dus deze verder niet bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Novi Living zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Novi Living wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Novi Living neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] 

 

 

Cookies

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren wanneer u onze websites gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat een reeks tekens bevat die op uw apparaat kunnen worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert uw browser of apparaat op unieke wijze. Wanneer u onze websites opnieuw bezoekt, zorgt het cookie ervoor dat onze websites uw browser of apparaat kunnen herkennen. U kunt uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u niet wilt dat er cookies naar uw apparaat worden verzonden. Houd er rekening mee dat sommige websitefuncties of -services van onze websites mogelijk niet goed functioneren zonder cookies.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze websites:

Het is mogelijk dat u op onze websites reclame of andere inhoud vindt die verwijst naar de websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of van onze websites. Bovendien kunnen deze websites of diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites en diensten kunnen een eigen privacybeleid en een eigen servicebeleid hebben. Het surfen en de interactie op andere websites, met inbegrip van websites die zijn gekoppeld aan onze websites, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we dit Privacybeleid op een belangrijke manier wijzigen, zullen we een kennisgeving op onze websites plaatsen, samen met het bijgewerkte Privacybeleid. We kunnen u ook op de hoogte stellen via uw e-mailadres.